Skip to Content

Heidi Kinnunen esittelemässä tiedekeskus Soppea

Uutiset

Tiede kuuluu kaikille!

Julkaistu:

Heidi Kinnunen esittelemässä tiedekeskus Soppea

Tiedekeskus Soppi kutsuttiin keväällä 2023 Suomen tiedekeskus ry:n jäseneksi. Tiedekeskusverkosto yhdistää maassamme nyt 15 tiedekeskusta. Verkoston tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen pääsy ja osallisuus tutkittuun tietoon - tätä tavoitetta tuemme vahvasti myös tiedekeskus Sopessa.

Tiedekeskus Soppi kutsuttiin keväällä 2023 Suomen tiedekeskukset ry:n jäseneksi. Tiedekeskusverkosto yhdistää maassamme nyt 15 tiedekeskusta. Verkoston tavoitteena on tarjota kaikille yhdenvertainen pääsy ja osallisuus tutkittuun tietoon – tätä tavoitetta tuemme vahvasti myös tiedekeskus Sopessa.

Tiedepääoman kartuttamisessa on kysymys ihmisen elinaikaan kokeman osallisuuden lisäämisestä. Tehtävä ei ole helppo. Tieteen tuominen osaksi kansalaisten arkea vaatii erityistä kuulemista tieteen tekijöiltä ja tiedeviestijöiltä – mukaan lukien tiedekeskukset. Suomen tiedekeskukset ry onkin mukana FINSCI-hankkeessa, jossa tutkitaan suomalaisten tiedepääomaa, ja etsitään keinoja sen kasvattamiseen.

Tiedekeskusverkoston vieraina kävi elokuussa 2023 vieraita Yhdysvalloista. Atlantin toisella puolella toimivalla verkostolla on huikeat 950 jäsenorganisaatiota! Erotuksena Suomen tiedekeskusverkostosta Yhdysvaltojen NISE (National Informal STEM Education Network) keskittyy erityisesti teknillis-tieteellisten asioiden ja ilmiöiden esittelyyn. Suomessa ymmärrämme tieteen laajemmin, joten verkostoon on kutsuttu myös humanistis-yhteiskunnallisia sisältöjä käsitteleviä toimijoita.

Amerikkalaiset vieraamme NISEn Rae Ostman ja Paul Martin pohtivat kanssamme tiedekeskusten merkitystä tiedon jakajina ja yhteisöjen osallistajina suhteessa tutkittuun tietoon. Ostman ja Martin pitivät erityisen tärkeänä inkluusiota. Yhdysvalloissa tiedekeskukset ovat tehneet jo vuosia työtä tavoittaakseen kaikki ryhmät – nekin, jotka eivät aina itse tiedekeskuksiin saavu. Amerikkalaisten ratkaisu on ollut yhteisöjen osallistaminen ja tieteen vieminen sellaisille toimijoille, jotka muuten jäisivät sitä paitsi.

Yhdysvalloissa inkluusion nähdään koskevan erityisesti espanjankielistä väestönosaa, vähätuloisimpia ja vähiten koulutettuja ihmisiä. Suomessakin olisi mahdollista tunnistaa yhteisöjä, jotka eivät pääse tekemisiin tieteen kanssa helposti. Tästä puhuminen on vaikeaa: haluamme ajatella, että Suomi on tasa-arvoinen maa. On kuitenkin rehellistä myöntää, että joillain on enemmän mahdollisuuksia kuin toisilla.

Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.) haluaa tukea omia koulutettaviaan. Syksystä 2023 alkaen annamme ilmaiset tiedekeskus Soppi -pääsyliput kaikille, jotka osallistuvat digiperustaitokursseillemme. On tärkeää, että myös aikuiset, joille tiedepääoma ei ole vielä tuttua, pääsevät tutustumaan näyttelyyn.

Tiede kuuluu kaikille. Tieteestä ja tiedosta innostumalla jokainen voi päästä mukaan uusiin keskusteluihin.

Tervetuloa tiedekeskus Soppeen avartamaan näköaloja koulutuksen ja sivistyksen merkityksestä!

 

Teksti: Heidi Kinnunen
Kuva: Iina Esko

Jaa artikkeli
Back to top