Skip to Content

Mikä Soppi?

Sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi on ainutlaatuinen – Suomessa ei ole aiemmin toteutettu vastaavaa sivistykseen keskittyvää tiedekeskusta.

Suomi, suomalainen yhteiskunta ja koulu ovat muotoutuneet isoin harppauksin hyvinvointivaltioksi – varsinkin viimeisen 150 vuoden aikana on tapahtunut paljon. Nykyisin Suomi tunnetaan kansainvälisesti korkean osaamisen yhteiskuntana ja yhtenä parhaista maista elää. Miten olemme tämän kaiken saavuttaneet? Yksi vastaus on sivistys.

Sopessa sivistys-teema kytkeytyy kasvatukseen ja koulutukseen. Tiedekeskuksessa voit tarkastella tähänastista kehitystä ja pohtia, mihin suuntaan haluamme seuraavaksi kulkea.

Sopessa jokainen pääsee osaksi sivistyksen tarinaa.

Kohderyhmät

Tule Soppeen kaverisi, oppilasryhmäsi tai vaikkapa työtiimisi kanssa. Sopen tavoitteena on antaa syötteitä keskusteluun ja herätellä kysymyksiä – ei antaa valmiita vastauksia.

Sopen kohderyhmiä ovat esimerkiksi

  • kaikki tiedekeskuksen aihepiireistä kiinnostuneet
  • opettajat
  • opiskelijat
  • päättäjät
  • kansalaisjärjestöt

Sisällöt ja teemat

Sopen sisällöt on tuotettu yhteistyössä laajan asiantuntijajoukon kanssa, tutkimustietoon pohjaten. Sisällöt jakautuvat kolmeen keskeiseen teemaan:

  • Elinikäinen oppiminen – sivistystyön tarina: Miksi tarvitsemme oppimista? Miten järjestelmämme on muotoutunut?
  • Sivistyksen tasa-arvo: Mitä kaikkea sivistyksen tasa-arvo tarkoittaa? Miten voimme sitä edistää?
  • Sivistys ja kestävä elämä: Mitä meidän tulee oppia? Mille arvoille haluamme perustaa koulutuksen ja kasvatuksen?

Sopen teemoja toistavat myös sivistyksen rakennuspalikat. Niiden avulla voit pohtia omia arvojasi tai konkreettisesti rakentaa mieleisesi perustan vaikkapa sivistysyhteiskunnalle. Palikat ovat alusta asti olleet Sopen suosituinta sisältöä somessa!

Aukioloaikoina paikalla on aina opas, jonka kanssa voit vaihtaa ajatuksia tiedekeskuksen teemoista ja näkökulmista.

Visioi tulevaisuutta - täydennä aikajanaa

Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista oppi ja sivistys? Sivistykselle on lukuisia eri määritelmiä, mutta aiheena se koskettaa meistä jokaista. Sivistys on yhteinen ponnistus, johon jokainen yhteiskunnan jäsen osallistuu.

Sopen aikajana johdattaa sinut eurooppalaisen sivistyskäsitteen perustasta ja lähtökohdista kohti tulevaisuutta. Aikajana auttaa hahmottamaan, miten sivistyskäsitys on aina kytköksissä omaan aikaansa ja muokkaa yhteiskuntaa. Myös suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa on ollut keskeinen asema sillä, mitä olemme ajatelleet sivistyksestä ja sen päämääristä.

Olemme Suomessa selvinneet eri aikojen haasteista kaikkia mukana pitävän sivistyksen avulla. Tulevaisuudessakin vastassamme on viheliäisiä ongelmia. Miten voimme sivistykseen panostamalla vastata edessämme oleviin haasteisiin?

Entä mitä meidän tulee tulevaisuudessa oppia? Vierailulla voit visioida tulevaisuutta täydentämällä aikajanaa myös itse!

Elokuussa 2022 yleisölle avautunutta Soppea kehitettiin Sitran Sivistys+ -ohjelman rahoituksella. Tiedekeskuksen sisältösuunnittelun tukena olivat Kvs-säätiön Sivistystilatyöpajat 2021-2022. Työpajojen tavoitteena oli tuottaa tietoa, näkemyksiä ja kysymyksiä Suomen sivistyksellisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Sopen kehitys jatkuu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kvs-säätiön rahoituksella.

Tiedekeskus Sopen ylläpitäjä on Kvs-säätiö (Kansanvalistusseura sr.). Kvs  on maan vanhin, sitoutumaton sivistyssäätiö. Kvs edistää sivistystyötä sekä aikuiskasvatusta ja toimii vapaan sivistystyön ja elinikäisen oppimisen asiantuntijana.

Soppi on Suomen tiedekeskukset ry:n jäsen.

Haluatko järjestää tapahtuman Sopessa?

Voimme suunnitella juuri teidän tarpeisiinne sopivan tilaisuuden.

Ota yhteyttä sähköpostilla
Back to top