Skip to Content
Uutiset

Soppi antaa tilaa sivistykselle ja oppimiselle

Kirjoittajat: Nina Hjelt Julkaistu:

Maailman ensimmäinen sivistyksen ja oppimisen tiedekeskus Soppi on nyt palvellut syksyn ajan ihmisestä, yhteiskunnasta ja kulttuurista kiinnostuneita.

Sopessa on vieraillut niin kotimaisia kuin ulkomaisiakin ryhmiä sekä itsenäisiä kävijöitä tarkastelemassa kasvatusta historian ja tulevaisuuden näkökulmasta. Olemmekin käyneet äärimmäisen monipuolisia ja rikastuttavia keskusteluita Sopen sisältöjen äärellä.
Vuoden lähestyessä loppuaan ja uuden vuoden eteemme heijastavien unelmien ja suunnitelmien äärellä on hyvä katsoa hetki taaksepäin.

Tavoitteena oivalluttaminen ja yhdessä oppiminen

Soppi liittyi heti ensimmäisenä toimintasyksynään Suomen tiedekeskukset ry:n jäseneksi. Edistämme siis tiedepääomaa yhteisessä rintamassa muiden tiedekeskusten kanssa. Tiedepääomalla tarkoitetaan tutkitun tiedon saavutettavuutta, kykyä sen käyttöön ja soveltamiseen omassa elämässä.

Suomessa toimii joukko vaikuttavia tiedekeskuksia, joista valtaosa käsittelee luonnontieteitä: Arktikum, Haltia, Heureka, Lusto, Luonnontieteellinen museo, Tiedekeskus Pilke, Sodan ja rauhan keskus Muisti, Tekniikan museo, Tiedekeskus Tietomaa, Turun tiedekeskus, Avaruuspuisto Väisälä. Tiedekeskusten – kuten myös Sopen – pedagogiikassa keskeinen toiminta-ajatus on herättää kävijän kiinnostus ja käynnistää oma pohdinta aiheesta. Tavoitteena ei ole ensisijaisesti opettaa vaan oivalluttaa. Sopen sisällöt pohjaavat humanistis- ja yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Ne on luotu yhteistyössä laaja-alaisen asiantuntijaryhmän kanssa.

Sivistys ja oppiminen ovat ilmiöinä ja aihepiireinä yhtäältä melko abstrakteja. Toisaalta jokaisella on lukemattomista eri yhteyksistä omakohtaista kokemusta oppimisesta, kasvatuksesta ja koulutuksesta. Tätä omakohtaisuutta koskettelemalla myös sivistys ja kasvatus on tarkoitus saada lähestyttäväksi. Lähtökohtanamme on, että sivistys kuuluu kaikille – siinä missä metsät, kivet ja kannotkin. Sivistys on yhteistä pääomaamme.

Tässä hetkessä luomme tulevaa

Soppi havainnollistaa muun muassa sivistyksen merkitystä demokraattisen yhteiskunnan perustana. Ajatus kasvatuksesta julkisena tehtävänä on tuttu jo antiikin Kreikasta.

Sopessa esillä oleva aikajana konkretisoi, miten ajatuksemme ihmisestä, yhteiskunnasta ja hyvästä elämästä ovat muuttuneet ja vaikuttaneet niin kasvatusajatteluumme kuin toimintaamme. Olemme saaneet kävijöiltä runsaasti palautetta siitä, miten mielenkiintoista on saada monisyinen, kasvatukseen keskittyvä kokonaiskuva ajattelumme ja järjestelmämme muotoutumisesta. Kävijästä riippuen huomio kiinnittyy vierailulla hieman eri näkökulmiin.

Aikajana johdattaa myös huomaamaan, miten tässä hetkessä luomme tulevaa – vastaavalla tavalla kuin historian eri kohdissa on tehty.

Kävijät kutsutaan määrittelemään sivistystä päämääränä ja tuomaan omat näkemyksensä, niin kritiikin kuin ratkaisuehdotukset, mukaan keskusteluun. Kävijä voi esimerkiksi muurata oman sivistysihanteensa perustan. Eräs kävijä katseli hetken omaansa ja totesi sitten: ”Näiden lisääminen ei ole keneltäkään pois.”

Soppi tekee sivistyskeskustelusta helposti lähestyttävää

Sopen aikomus on olla tulevina vuosina merkittävä toimija kasvatus- ja sivistyskeskustelun voimistamisessa, sivistysihanteiden päivittämisessä ja niihin liittyvän pohdinnan ulottamisessa yhä useammille.

Tekemällä sivistyskeskustelusta helposti lähestyttävää ja oivalluttavaa Soppi tavoittelee laajaa yleisöä: ei vain päättäjiä tai opettajia vaan kaikkia muitakin kansalaisia; erilaisia ryhmiä – jopa turisteja.

Tule sinäkin Soppeen, vierailijaksi tai yhteistyökumppaniksi!

Kävijäpalautetta Sopesta

”Aikajana oli aivan upea! Tosi hyvin rakennettu”
”Tosi hyvä vierailu”
”Hyvä sisäänheitto jo heti aulassa”
”Ihana tila, kivat toiminnallisuudet, hyvä historiikki”

Tiedekeskus Soppi

Soppi jää joulutauolle 14.12.2022 ja avautuu helmikuussa 2023 uusissa tiloissa: Museokatu 18, 00100 Helsinki

Ajantasainen aukiolo ja lisätiedot Sopen verkkosivuilla

Teksti ja kuva: Nina Hjelt

Jaa artikkeli

Kirjoittaja

Nina Hjelt Projektipäällikkö, elinikäisen oppimisen asiantuntija (perhevapaalla 1/2025 asti)
Back to top